Τίτλος: Μαντρακάς

Μαντρακάς (του Λουκά Πέτρου Καναγκίνη και στη συνέχεια του Ιω. Βασιλάκη). Μα(ν)τρακάς (αρχ. επικόπανος): Είδος Σφυριού. Ο μαντρακάς είναι το χαρακτηριστικό σφυρί των μαρμαράδων, και μαζί το επαγγελματικό τους σύμβολο.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Άγνωστος δημιουργός
Ενότητα Μαρμαροτεχνία , Μαρμαρογλυπτική
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία 1874
Τύπος text, jpg, png
Data Provider
Γλώσσα Ελληνική
Spatial Coverage Τήνος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό 05_Ε0255,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/21
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κατηγορία Όλα τα αντικείμενα
Φωτογραφίες
Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb
Αντικείμενα 3D / 360