Τίτλος: Αλευρόμυλος

Αλευρόμυλος με πέτρες σε κατακόρυφο άξονα. Ξύλινος Μύλος 2,25 m

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Εργοστάσια Ισηγόνη
Ενότητα Ελαιουργία, Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία 1910
Τύπος text, jpg
Data Provider
Γλώσσα ελληνική
Spatial Coverage Λέσβος
Αναγνωριστικό GR PIOP M07_010,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/384
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμος Αγίας Παρασκευής
Κατηγορία Λέσβος
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360