Τίτλος: Μπατή

Αποθήκη, όπου παρέμεναν οι ελιές μέχρι να αλεστούν.Ο κάθε παραγωγός μπορούσε να ενοικιάσει μια ή περισσότερες μπατές, ανάλογα με τον αριθμό των ελαιόδεντρων και με τη σοδειά του

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός ΠΙΟΠ, DOTSOFT
Ενότητα Λέσβος, Ελαιουργία - Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων Δήμος Αγίας Παρασκευής
Ημερομηνία 1911
Τύπος Κτήριο
Data Provider ΠΙΟΠ
Γλώσσα gr
Spatial Coverage Λέσβος
Αναγνωριστικό GR PIOP M07_038,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/390
Δικαιώματα CC BY, Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς, DOTSOFT
Κατηγορία Λέσβος
Φωτογραφίες
Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb
Αντικείμενα 3D / 360