Τίτλος: Φεγγίτης

Φεγγίτης ή Υπέρθυρο με μεγάλα γραμμικά γαρίφαλα στο άνω τμήμα του και με βρακοφόρους φρουρούς με ξίφος στις δύο κατακόρυφες πλευρές του, αποστολή των οποίων είναι να τρέπουν σε φυγή τα πονηρά πνεύματα κ με συνεχές κυμάτιο στη βάση του. Μαρμάρινο αντικείμενο: 49cm x 56cm x 3 cm

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Άγνωστος δημιουργός
Ενότητα Μαρμαρογλυπτική, Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία 1750-1760
Τύπος text, jpg
Data Provider
Γλώσσα Ελληνική
Spatial Coverage Τήνος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP M05_1181,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/292
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κατηγορία Τήνος
Φωτογραφίες
Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb
Αντικείμενα 3D / 360