Τίτλος: Μπατή

Αποθήκη, όπου παρέμεναν οι ελιές μέχρι να αλεστούν.Ο κάθε παραγωγός μπορούσε να ενοικιάσει μια ή περισσότερες μπατές, ανάλογα με τον αριθμό των ελαιόδεντρων και με τη σοδειά του

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Άγνωστος δημιουργός
Ενότητα Ελαιουργία, Ελαιοκαλλιέργεια
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία 1911
Τύπος text, jpg
Data Provider
Γλώσσα ελληνική
Spatial Coverage Λέσβος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP M07_038,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/387
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμος Αγίας Παρασκευής
Κατηγορία Όλα τα αντικείμενα
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360