Αντικειμενα

Λίστα αντικειμένων
Φτυάρι

Φτυάρι

Φτυάρι για την τροφοδοσία του ...
Τσουπιά

Τσουπιά

Τρίχινος σάκος ελαιοπιεστηρίου...
Μπατή

Μπατή

Αποθήκη, όπου παρέμεναν οι ελι...
Μπατή

Μπατή

Αποθήκη, όπου παρέμεναν οι ελι...
Τσουπιά

Τσουπιά

Τρίχινοι σάκοι, που υφαίνονταν...
Πιθάρια

Πιθάρια

Αγγεία αποθήκευσης ελαιολάδο...