Τίτλος: Ατμολέβητας

Ατμολέβητας κυλινδρικός, μονής εστίας, με ατμοκώδωνα, τριπλής διαδρομής φλόγας, καρφωτής κατασκευής, ο οποίος παρήγαγε ατμό για την ατμομηχανή

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Εργοστάσια Ισηγόνη
Ενότητα Ελαιουργία, Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία 1910
Τύπος text, jpg
Data Provider ΠΙΟΠ
Γλώσσα Ελληνική
Spatial Coverage Λέσβος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP M07_007 ,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/360
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , Δήμος Αγίας Παρασκευής
Κατηγορία Λέσβος
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360