Τίτλος: Κλειδοθήκη

Θήκη κλειδιών φύλακα Κοινοτικού Ελαιοτριβείου. Ξύλινο Αντικείμενο 56,5 Χ30cm.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Άγνωστος δημιουργός
Ενότητα Ελαιουργία, Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία
Τύπος text, jpg
Data Provider
Γλώσσα ελληνική
Spatial Coverage Λέσβος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP M07_011 ,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/391
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , Δήμος Αγίας Παρασκευής
Κατηγορία Λέσβος
Φωτογραφίες
Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb
Αντικείμενα 3D / 360