Τίτλος: Ατμολέβητας

Ατμολέβητας κυλινδρικός, μονής εστίας, με ατμοκώδωνα, τριπλής διαδρομής φλόγας, καρφωτής κατασκευής, ο οποίος παρήγαγε ατμό για την ατμομηχανή. Ατμολέβητας: 5,8 Χ 1,40 cm.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Εργοστάσια Ισηγόνη
Ενότητα Ελαιουργία, Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία 1910
Τύπος text , jpg
Data Provider
Γλώσσα Ελληνική
Spatial Coverage Λέσβος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP M07_007 ,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/358
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμος Αγίας Παρασκευής
Κατηγορία Λέσβος
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360