Τίτλος: Μπουλιορίδες

Μεταλλικό δοχείο, στο οποίο τοποθετούνταν το λάδι , όταν τελείωνε η διαδικασία διαχωρισμού. Μεταλικό Αντικειμένο 68Χ32cm.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Άγνωστος δημιουργός
Ενότητα Ελαιουργία, Ελαιοκαλλιέργεια
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία
Τύπος text, jpg
Data Provider
Γλώσσα ελληνική
Spatial Coverage Λέσβος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP M07_017 ,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/381
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , Δήμος Αγίας Παρασκευής
Κατηγορία Λέσβος
Φωτογραφίες
Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb Gallery Thumb
Αντικείμενα 3D / 360