Τίτλος: Ατμομηχανή

Οριζόντια ατμομηχανή δύο σταδίων εκτόνωσης, με κύλινδρο υψηλής και χαμηλής πίεσης, η οποία μετάδιδε την κίνηση στο ελαιοτριβείο. Ατμομηχανή 5,25m x 2,70m x 2,00m.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Εργοστάσια RUSTON PROCTOR & CO
Ενότητα Ελαιουργία , Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία 1908
Τύπος text
Data Provider ΠΙΟΠ
Γλώσσα Ελληνική
Spatial Coverage Λέσβος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP M07_009 ,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/363
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού , Δήμος Αγίας Παρασκευής
Κατηγορία Λέσβος
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360