Τίτλος: Αντλίες πιεστηρίων

Αντλία υψηλής πίεσης , εφοδιασμένη με ένα μανόμετρο, σημείωνε την πίεση που ασκούνταν κατά τη λειτουργία του πιεστηρίου μέσω αυτής. Μηχανήματα 1,45m x 93cm x 76cm.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Hayward Tyrel & Co
Ενότητα Ελαιουργία, Ελαιοκαλλιέργεια 
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία 1908
Τύπος text
Data Provider ΠΙΟΠ
Γλώσσα ελληνική
Spatial Coverage Λέσβος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP M07_005 ,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/375
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δήμος Αγίας Παρασκευής
Κατηγορία Λέσβος
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360