Τίτλος: Κουλούρα

Εργαλείο ψαράδων για να ξεμπλέκουν το παραγάδι ή την άγκυρα. Μάρμαρο, εσωτερική διάμετρος 30 cm.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Άγνωστος δημιουργός
Ενότητα Μαρμαρογλυπτική, Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία
Τύπος text, jpg
Data Provider
Γλώσσα Ελληνική
Spatial Coverage Τήνος
Αναγνωριστικό GR PIOP M05_C0026 ,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/297
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κατηγορία Τήνος
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360