Τίτλος: Κουπές προσκυνηταρίου

Τρουλίσκος - Κουπές από την παλαιά Αγία Τριάδα Πειραιά, ο οποίος κοσμείται περιμετρικά με ανθέμια κ στην πρόσοψη με έξεργο χερουβείμ σε ημικυκλικό πλαίσιο επιστεφόμενο από μεγαλύτερο ανθέμιο. Μαρμάρινο αντικείμενο ύψoυς 75 εκ. και διαμέτρου 70 εκ. και φέρει σε όλη την περίμετρο κατακόρυφα επιμήκη πλαίσια και στην κορυφή πλατιά φύλλα.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός ΠΙΟΠ, DOTSOFT
Ενότητα Μαρμαρογλυπτική, Μαρμαροτεχνία
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων
Ημερομηνία Τέλη 19ου αιώνα
Τύπος text
Data Provider
Γλώσσα Ελληνική
Spatial Coverage Τήνος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP M05_407,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/299
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κατηγορία Τήνος
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360