Τίτλος: Σχέδιο τέμπλο Ευαγγελίστριας Κέας

Πρόκειται για σχέδιο του Γεώργιου Καπαριά και πρόκειται για το παλαιότερο γνωστό έως σήμερα (1875). Επιπλέον, φέρει σημειώσεις με τεχνολογικό και οικονομικό περιεχόμενο όπως είναι:υπογραφή του τεχνίτη, θεώρηση κρατικής αρχής, σφραγίδα. Χαρτί 50,5 x 31,6 cm

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Γεώργιος Καπαριάς
Ενότητα Μαρμαρογλυπτική, Μαρμαροτεχνία 
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων Δωρεά Ηλίας Τζαβελόπουλος
Ημερομηνία 1875
Τύπος text
Data Provider
Γλώσσα Ελληνική
Spatial Coverage Τήνος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP 11515_DR179 ,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/304
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κατηγορία Τήνος
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360