Τίτλος: Κεντητήρια

Εργαλείο χαράγματος κορμού και κλαδιών του σχίνου. Γεωργικό Εργαλείο 17,5/28,6/43 cm.

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός Άγνωστος δημιουργός
Ενότητα Μαστιχοκαλλιέργεια, Μαστίχα
Εκδότης Μουσείων Τόπος
Συνεισφέρων Χρήστος Στεφανίδης
Ημερομηνία 20ος Αιώνας
Τύπος text, jpg
Data Provider
Γλώσσα ελληνική
Spatial Coverage Χίος, Ελλάδα
Αναγνωριστικό GR PIOP M09_75/76/77,
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/421
Δικαιώματα Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού
Κατηγορία Χίος
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360