Τίτλος:

Χαρακτηριστικό Τιμή
Δημιουργός
Ενότητα
Εκδότης
Συνεισφέρων
Ημερομηνία
Τύπος
Data Provider
Γλώσσα
Spatial Coverage
Αναγνωριστικό
URL https://mouseion.repository.gr/jsonitems/424
Δικαιώματα
Κατηγορία
Φωτογραφίες
Αντικείμενα 3D / 360